مهندسی صنایع | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی صنایع

اکسس 2019
خودآموز تصویری Access 2019
Paul McFedries
550000ریال
طراحی آزمایشات
آموزش کاربردی طراحی آزمایش‌ها (DOE) با کمک نرم‌افزار
J P Lahey
325000ریال
الگوریتم‌های ژنتیک در متلب
الگوریتم‌های ژنتیک در MATLAB
275000ریال
کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab 18
375000ریال
مقدمه‌ای بر متلب
مقدمه‌ای بر MATLAB و کاربردهای آن
395000ریال
مایکروسافت پروجکت
آموزش گام به گام MSP 2016
425000ریال
نرم‌افزار R
داده‌‌کاوی کاربردی با R
250000ریال
متلب 2016
MATLAB 2016 براي همه!
795000ریال
توسعه چابک نرم افزار
توسعه چابك نرم افزار Agile Software Development
stephen Haunts
150000ریال
تصمیمگیری چندمعیاره
تصمیم گیری چند معیاره
250000ریال
الگوریتم های فراابتکاری
برنامه ریزی و زمانبندی تولید با رویکرد الگوریتم های فراابتکاری
200000ریال
روشهای حل عددی با متلب
روش های حل عددی با استفاده از MATLAB
250000ریال