مدیریت | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مدیریت

خودآموز تصویری Excel 2019 (تمام رنگی)
Paul McFedries
550000ریال
اکسس 2019
خودآموز تصویری Access 2019
Paul McFedries
550000ریال
کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab 18
375000ریال
اکسس 2016
خودآموز تصويري Access 2016 (تمام رنگی)
Paul McFedries
350000ریال
اکسل 2016 تصویری
خودآموز تصویری Excel 2016 (تمام رنگی)
400000ریال
مرجع کامل اکسل 2016
مرجع کامل Excel 2016
880000ریال
مایکروسافت پروجکت
آموزش گام به گام MSP 2016
425000ریال
متلب 2016
MATLAB 2016 براي همه!
795000ریال
تحليل داده هاي آماري با SPSS 24
Keith McCormick
850000ریال
Excel فرمول ها و توابع
Ken Bluttman
375000ریال
توسعه چابک نرم افزار
توسعه چابك نرم افزار Agile Software Development
stephen Haunts
150000ریال
تصمیمگیری چندمعیاره
تصمیم گیری چند معیاره
250000ریال