.ajax{ display: none; }

علوم پایه | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

علوم پایه

الگوریتم‌های ژنتیک در متلب
الگوریتم‌های ژنتیک در MATLAB
275000ریال
کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab 18
375000ریال
روشهای شناسایی مواد
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد (نانوساختارها، فلزات و پلیمرها) - ویرایش دوم
350000ریال
اصول یاددهی و یادگیری در علوم
اصول یاددهی و یادگیری در علوم تجربی
150000ریال
نرم‌افزار R
داده‌‌کاوی کاربردی با R
250000ریال
متلب 2016
MATLAB 2016 براي همه!
375000ریال
آموزش كاربردي ArcGIS (پيشرفته)
250000ریال
آموزش ArcGIS مقدماتی
آموزش كاربردي ArcGIS (مقدماتي)
250000ریال
هیدرولوژی آب زیرزمینی ج 2- تاد
هیدرولوژی آب زیرزمینی - جلد دوم
David Keith Todd
550000ریال
روشهای حل عددی با متلب
روش های حل عددی با استفاده از MATLAB
250000ریال
داده کاوی پیشرفته
مباحث پیشرفته در داده کاوی
475000ریال
اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
135000ریال